0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بیلیارد بازی انفجار انفجار (ورژن جدید) CRASH ROYAL حکم پاسور بـوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۵۰
Adam Dosz
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۱۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۵
Adam Kasperski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۰:۱۵
Mariusz Koczyba
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۲۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Witkowski
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۱:۵۰
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۰۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۲۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۳۵
Adam Kasperski
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Mariusz Koczyba
۰
۲
Tomasz Lojtek
inprogress
۰۷:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۲
Sebastian Baran
Interrupted
۰۸:۲۰
Gasiorski Pawel
۳
۰
Witczak Filip
Finished
۰۰:۱۵
Jakub Witkowski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۳۵
Przemyslaw Blocho
۳
۲
Mariusz Adamus
Finished
۰۰:۳۵
Mariusz Koczyba
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Gasiorski Pawel
Finished
۰۱:۰۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۱:۰۰
Maruszak Piotr
-
-
Murawski Daniel
Finished
۰۱:۱۵
Adam Kasperski
۰
۳
Tomasz Trzaskowski
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Juszczyk
۳
۱
Witczak Filip
Finished
۰۲:۳۵
Tomasz Trzaskowski
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Mariusz Koczyba
۳
۲
Adam Kasperski
Finished
۰۳:۰۵
Blazej Szczepanek
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۳۰
Tomasz Trzaskowski
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۵۵
Jakub Michalski
-
-
Przemyslaw Blocho
inprogress
۰۴:۱۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۰
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۴۵
Mariusz Koczyba
۰
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Tomasz Trzaskowski
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۳۰
Jakub Michalski
-
-
Mariusz Adamus
inprogress
۰۵:۵۰
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۵۵
Przemyslaw Blocho
-
-
Mariusz Adamus
inprogress
۰۶:۳۵
Tomasz Trzaskowski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۶:۴۰
Jakub Michalski
-
-
Krzysztof Juszczyk
inprogress
۰۷:۰۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Barta
۳
۲
Vaclav Dolezal
Finished
۰۰:۳۰
Radek Bartunek
۳
۲
Tomas Barta
Finished
۰۰:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Robin Pacha
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Syroha
۲
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۳۰
Ladislav Vosyka
۳
۰
Michal Sokol
Finished
۰۰:۰۰
Michal Vavrecka
۰
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Matous Klimenta
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۱:۰۰
Radek Bartunek
۳
۲
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Josef Grill
Finished
۰۱:۳۰
Josef Grill
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۲:۳۰
Josef Grill
۰
۳
Petr Vojtech
Finished
۰۴:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۰۵:۳۰
Jan Mecl Jr.
۳
۰
Michal Sklenar
Finished
۰۷:۰۰
Karel Zeman
۳
۲
Vanous Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Martin Kucera
۳
۱
Ladislav Vosyka
Finished
۰۱:۰۰
Michal Sklenar
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Petr Vojtech
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۰۰
Milan Vrabec
۱
۳
Stanislav Olejarcik
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۲
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۲:۳۰
Michal Sklenar
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Petr Vojtech
Finished
۰۳:۰۰
Jan Mecl
-
-
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Stanislav Olejarcik
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۰۰
Michal Syroha
۳
۰
Milan Vrabec
Finished
۰۴:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۴:۳۰
Milan Vrabec
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۰۰
Michal Zahradka
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Ondrej Kucirek
-
-
Josef Grill
Finished
۰۵:۳۰
Petr Vojtech
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۳۰
Alesh Bayer
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Jan Mecl Jr.
۲
۳
Michal Sklenar
Finished
۰۶:۰۰
Stanislav Olejarcik
۲
۳
Michal Syroha
Finished
۰۶:۳۸
Jan Pleskot
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۷:۰۰
Mihail Trinta
-
-
Vaclav Nohejl
Finished
۱۹:۳۰
Martin Sobisek
-
-
Michal Vavrecka
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Barta
-
-
Vaclav Dolezal
Finished
۲۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۵۰
Sergey Lanovenko
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۲۰
Oleg Kharlakin
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۰۲:۳۰
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۰:۲۰
Robert Agababyan
۳
۲
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۰:۵۵
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۲۰
Robert Agababyan
۳
۲
Alexey Akkuratov
Finished
۰۲:۰۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۰
Alexey Akkuratov
Finished
۰۲:۵۵
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۲۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۳۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۵۰
Alexey Akkuratov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۲:۵۰
Igor Zemit
۳
۲
Robert Agababyan
Finished
۰۳:۰۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۳۵
Alexey Akkuratov
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۳:۳۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Sergey Lanovenko
Finished
۰۳:۵۰
Igor Zemit
۱
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۴:۰۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۴:۲۰
Oleg Kharlakin
۳
۲
Robert Agababyan
Finished
۰۴:۳۵
Gennady Karpovkin
-
-
Egorov Pavel Evgenevich
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Damir Bedretdinov
-
-
Evgeniy Akulenko
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۵
Dmitry Bogdanov
-
-
Ilya Novikov
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
Vladislav Chakhur
-
-
Eduard Golovachev
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Alexandr Kononenko
-
-
Maksim Kadulin
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۵
Egorov Pavel Evgenevich
-
-
Gennadii Kondratev
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Evgeniy Akulenko
-
-
Alexandr Kononenko
بازی شروع نشده است
۰۹:۰۵
Ilya Novikov
-
-
Roman Antonov
بازی شروع نشده است
۰۹:۲۰
Eduard Golovachev
-
-
Evgeny Kalashnikov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Maksim Kadulin
-
-
Damir Bedretdinov
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۵
Gennady Karpovkin
-
-
Gennadii Kondratev
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Damir Bedretdinov
-
-
Alexandr Kononenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Vladislav Chakhur
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۵
Dmitry Bogdanov
-
-
Roman Antonov
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Evgeniy Akulenko
-
-
Maksim Kadulin
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۵
Roman Khomenko
-
-
Aleksandr Monakov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Savinsky Aleksandr
-
-
Andrei Borisov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Viacheslav Seleznev
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Aleksey Shershnev
-
-
Valery Kutin
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۵
Nikita Lyfenko
-
-
Lopatin Sergey
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Andrei Borisov
-
-
Aleksey Shershnev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Sergey Nikulin
-
-
Nikita Lyfenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Valery Kutin
-
-
Savinsky Aleksandr
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Alexey Innazarov
-
-
Roman Khomenko
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
Lopatin Sergey
-
-
Viacheslav Seleznev
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Aleksandr Potekhin
-
-
Dmitrii Konstantinov
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
Savinsky Aleksandr
-
-
Aleksey Shershnev
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Pavel Malakhov
-
-
Andrey Puchinin
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Viacheslav Seleznev
-
-
Nikita Lyfenko
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۰
Aleksandr Monakov
-
-
Alexey Innazarov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Andrei Borisov
-
-
Valery Kutin
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۵
Sergey Nikulin
-
-
Lopatin Sergey
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Alexander Kolmin
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Oleg Shutov
-
-
Evgeniy Danilov
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Alexander Kolmin
-
-
Sergei Chekanov
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۰
Sergei Chekanov
-
-
Mikhail Chernyavskiy
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
-
-
Aleksey Lobanov
بازی شروع نشده است
۱۸:۲۰
Vladimir Beliakov
-
-
Murzakmatov Ernist
بازی شروع نشده است
۱۸:۳۵
Kariukhin Aleksandr
-
-
Alexander Ekzhanov
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۰
Eduard Golovachev
-
-
Bogdan Grebenyuk
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Rostislav Salkin
-
-
Aleksandr Ivanovich Frolov
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Andrey Potapkov
-
-
Mikhail Reznikov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Mikhail Sverdlov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Evgeny Kalashnikov
-
-
Dmitriy Lyalichev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Anton Sokolov
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Kuznetsov Alexey
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Evgeny Kalashnikov
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Mikhail Reznikov
-
-
Kuznetsov Alexey
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Mikhail Sverdlov
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۲۱:۲۰
Dmitriy Lyalichev
-
-
Eduard Golovachev
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Andrey Shmakov
-
-
Andrey Potapkov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Yuriy Lbov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Eduard Golovachev
-
-
Evgeny Kalashnikov
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۵
Mikhail Mukhamedzhanov
-
-
Anton Sokolov
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Andrey Potapkov
-
-
Kuznetsov Alexey
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Bogdan Grebenyuk
-
-
Dmitriy Lyalichev
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
Mikhail Reznikov
-
-
Andrey Shmakov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Mikhail Sverdlov
-
-
Yuriy Lbov
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
  Czech Republic TT Star Series
Dmitrij Prokopcov
۳
۱
Johan Barius
Finished
۰۰:۰۰
Mate Moricz
۱
۳
Viktor Yefimov
Finished
۰۰:۳۰
Constantino Cappuccio
۱
۳
Radim Bako
Finished
۰۱:۰۰
  World TT-CUP
Maksym Chudzicki
۳
۰
Zapala Krzysztof
Finished
۰۰:۱۰
Karol Prokop
۰
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۰:۱۵
Adam Kral
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Tomas Beran
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Adam Kral
۲
۳
Zdenek Macek
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۰۵
Marek Pyzik
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۳:۰۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Cezary Krawczyk
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۵:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید